Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEM-Normy evropských modelových železnic

NEM: Normy evropských modelových železnic

         ( Normen Europäischer Modellbahnen )

                        Vydavatel MOROP

Aktuální znění norem NEM naleznete na stánkách http://www.morop.org

Z = Závazné normy, E = Doporučené, D = Dokumentace

NEM s národním označením platí pouze pro tyto země

 Normy evropských modelových železnic jsou základem pro práci všech modelářů i výrobců železničních modelů. Udávají poměr zmenšení pro jednotlivé velikosti a v jednotlivých velikostech pak udávají rozměry, které musí být dodrženy.

  

 

NEM 001 Zavádění do NEM D vydání 1983
NEM 002 Pravidla pro vypracování norem NEM D vydání 1997
NEM 003 Předpisy pro zavádění norem NEM D vydání 1996
NEM 006 Symboly pro vlastnosti modelových vozidel E vydání 1995
NEM 010 Měřítka, velikosti, rozchody kol Z vydání 1987
NEM 102 Průjezdný obrys v rovné koleji Z vydání 1979
NEM 103 Průjezdný obrys koleje v oblouku Z vydání 1985
příloha k NEM 102/103 Profilová měrka pro velikost H0   vydání 1984
NEM 104 Průjezdný obrys u úzkorozchodných drah E vydání 1980
NEM 105 Tunelový profil pro normálněrochodné dráhy E vydání 1987
NEM 111 Nejmenší poloměr oblouku E vydání 1989
NEM 112 Vzdálenost kolejí E vydání 1985
NEM 113 Přechodnice E vydání 1987
NEM 114 Převýšení v oblouku E vydání 1983
NEM 120 Profil kolejnice a kolejová spojka E vydání 1993
NEM 121 Ozubnicové železnice E vydání 1990
NEM 122 Příčný řez drážního tělesa pro normální rozchod E vydání 1989
NEM 123 Příčný řez drážního tělesa pro úzkorozchodné dráhy E vydání 1991
NEM 124 Vyhýbky a křižovatky s pevnou srdcovkou Z vydání 1994
NEM 127 Pevná dvojitá srdcovka u přímého křížení Z vydání 1980
NEM 201 Poloha trakčního vedení Z vydání 1999
NEM 202 Sběrač u vrchní vedení Z vydání 1999
NEM 301 Omezení vozidel Z vydání 1979
NEM 302 Kostra vozidel E vydání 1996
NEM 303 Nárazníky E vydání 1987
NEM 304 Přechodová zařízení - přechodové měchy, pryžové návalky E vydání 1991
NEM 306 Směrová tabule - zavěšení (na osobních vozech) E vydání 1994
NEM 310 Dvojkolí a kolej Z vydání 1977
NEM 311 Jízdní profil dvojkolí E vydání 1994
NEM 311.1 Dvojkolí s nízkým okolkem D vydání 1996
příloha k NEM 310/311 Teorie pro dvojkolí a kolej u rozchodu 16,5 mm   vydání 1984
NEM 313 Vozové dvojkolí s čepovým uložením E vydání 1978
NEM 314 Vozové dvojkolí s hrotovým uložením E vydání 1978
NEM 340 Dvojkolí a kolej pro středové napájení D vydání 1997
NEM 351 Spřáhla - obecně, označení D vydání 1994
NEM 352 Vedení pro spojení krátkým spřáhlem (nárazník na nárazník) E vydání 1986
NEM 355 Uložení pro vyměnitelné spřáhlo ve velikosti N E vydání 1994
NEM 356 Spřáhlo pro velikost N Z vydání 1994
NEM 357 Nástavec na spřáhlu pro velikost N E vydání 1994
NEM 358 Uložení pro vyměnitelné spřáhlo ve velikosti TT E vydání 1997
NEM 360 Standardní spřáhlo ve velikosti H0 Z vydání 1994
NEM 362 Uložení pro vyměnitelné spřáhlo ve velikosti H0 Z vydání 1997
NEM 364 Uložení pro vyměnitelné spřáhlo ve velikosti S Z vydání 1999
NEM 380 Kontejner E vydání 1975
NEM 600 Modelová železnice - řízení - koncepce systému, nadřazené koncepce D vydání 1997
NEM 609 Směrnice pro bezpečnost elektrických zařízení u modelářských výstav E vydání 2000
NEM 609-D Národní směrnice pro bezpečnost elektrických zřízení u modelářských výstav - vysvětlení koncepce D vydání 1999
NEM 611 Elektrické napájení nepřenosných zařízení Z vydání 1982
NEM 620 Odběr proudu vozidla a přívod proudu D vydání 1983
NEM 621 Přívod proudu u dvou-kolejnicového napájení hnacího vozidla s a bez vrchního vedení Z vydání 1981
NEM 624 Elektrické hodnoty - dvojkolí Z vydání 1997
NEM 625 Elektrické hodnoty - dvojkolí a kolej E vydání 1997
NEM 630 Stejnosměrné napájení - elektrické hodnoty Z vydání 1982
NEM 631 Stejnosměrné napájení směr chodu vozidla u dvojkolejnicového systému Z vydání 1985
NEM 640 Napájení střídavým proudem - elektrické hodnoty Z vydání 1988
NEM 645 Střídavý proud - napájení střední kolejnicí Z vydání 1990
NEM 650 Elektrické rozhraní pro modelová vozidla E vydání 1995
NEM 651 Elektrické rozhraní - provedení malé (S) E vydání 1995
NEM 652 Elektrické rozhraní - provedení střední, dvouřadé (M/a) E vydání 1995
NEM 653 Elektrické rozhraní - provedení střední, jednořadé (M/b) E vydání 1995
NEM 654 Elektrické rozhraní - provedení velké (L) E vydání 1995
NEM 655 Elektrické rozhraní - HO-spřáhlové spojení NEM 362 E vydání 1997
NEM 661 Nejvyšší rychlost modelových vozidel E vydání 1987
NEM 800 Železnice - epochy E vydání 1990
NEM 801 A Železnice - epochy v Rakousku D vydání 1991
NEM 802 B Železnice - epochy v Belgii D vydání 1991
NEM 803 BG Železnice - epochy v Bulharsku D vydání 1992
NEM 804 CH Železnice - epochy ve Švýcarsku D vydání 1991
NEM 806 D Železnice - epochy v Německu D vydání 1996
NEM 808 DK Železnice - epochy v Dánsku D vydání 1996
NEM 810 F Železnice - epochy ve Francii D vydání 1991
NEM 814 CZ

Železnice - epochy v Česku

D vydání 2001
NEM 818 NL Železnice - epochy v Nizozemí D vydání 1996
NEM 900 Kolejiště - moduly, všeobecně D vydání 1990
NEM 908D Elektrické rozhraní pro moduly E vydání 1997
NEM 933/1 CH Kolejiště - moduly - SWISSMODUL HO D vydání 1992
NEM 933/2 CH Kolejiště - moduly - velikost 60 HO D vydání 1992

 

 

 

Copyright © 2010-2015, Radek Liebich