Jdi na obsah Jdi na menu
 


Afrika / Africa

 

  

 Železnice v Alžírsku
První železnice v Alžírsku byla vybudována v normálním rozchodu (1435 mm) a byla otevřena v roce 1862 mezi městy Algiers a Blida, o celkové délce asi 28 km. Za francouzské koloniální vlády, byla vybudována rozsáhlá síť standardních i úzkorozchodných železnic o rozchodu (1055 mm). V době vypuknutí druhé světové války, měla železniční síť více než 5000 kilometrů. Také byla vybudována poměrně rozsáhlá síť důlních železnic. Po válce se do železnice již tolik neinvestovalo a tak začala železnice upadat a byla ve značně zanedbaném stavu. Od roku 1980 se začala železniční síť rekonstruovat a nastalo oživení dopravy asi na 2800 km o standardním rozchodu a na 1000 km úzkorozchodných tratí, z nichž ne všechny jsou v současné době v provozu. Existujíci mezinárodní spojení s Marokem a Tuniskem je v současné době využíváno pouze v nákladní dopravě. V současné době je ve výstavbě cca 600 km tratí normálního rozchodu.
 
 
 Železnice v Egyptě
První železniční trať byla otevřena v Egyptě v r.1854 o rozchodu 1435 mm mezi Alexandrii a Kafr-el-Zayat. O dva roky později byla prodloužena do Káhiry a následně prodloužena do Suezu. Normální rozchod byl položen též podél údolí Nilu do Luxoru. Z Luxoru do Asuánu však byla postavena železnice o rozchodu 1067 mm, mělo jít o jeden z prvních úseků transkontinentální železnice spojující Káhiru s mysem Dobré naděje.Železnice tohoto rozchodu byly postaveny v Súdánu, východní i jižní Africe, ale propojeny byly pouze úseky na jihu kontinentu.V r. 1920 byla trasa z Luxoru do Asuánu přestavěna na normální rozchod.Kromě toho byla postavena řada průmyslových úzkorozchodných železnic. Trať o rozchodu 600 mm byla postavena v údolí Nilu poblíž Luxoru a dodnes zůstala v provozu, pro přepravu cukrové třtiny.Egypt nemá svojí železniční síť napojenou na sítě sousedních států.Spojení s Palestinou bylo vybudováno před druhou světovou válkou, které mělo strategický význam během druhé světové války.Spojení bylo přerušeno po izraelské nezávislosti v roce 1948. Železniční spojení do Tobruku v Libyi bylo otevřeno v roce 1942, ale opět uzavřeno v roce 1946.V posledních letech bylo navrženo rozšířit železnici z Asuánu do Wadi Halfa v Súdánu.
 
 
 
  Železnice v Libyi
První železniční síť v Libyi měřila přes 200 km a byla postavena o rozchodu 960 mm, byla postavena italskou koloniální vládou v r.1912 a vedla z Tripolisu paprskovitě různými směry. Další síť úzkokolejek  byla postavena v okolí města Benghází. Poslední úzkokolejka byla uzavřena v roce 1965. Trať o normálním rozchodu byla vybudována z Egypta až k Tobruku během druhé světové války, ale v roce 1946 uzavřena. Kolem 1998, byly plány na vybudování nového železničního spojení z Tripolisu k tuniské hranici. V roce 2001 bylo provedeno asi 60% zemních prací, avšak projekt se neustále více a více utlumoval.V roce 2008 byla zadána výstavba nových tratí čínské stavební společnosti China Railway Construction Corporationna výstavbu dvoukolejné trati v normálním rozchodu (1435 mm) z  Ras Ejder na hranici Tuniska, přes hlavním město Tripolisu a Al Khums a Surt (asi 625 km), a odbočku do  Misratahu. V roce 2009 společnost Russian Railways zahájila výstavbu další tratě rozchodu 1435 mm ze Surtu do Benghází (asi 554 km), s dalším rozšířením o 350km z Benghazi do Tobruku, s možností případného napojení na egyptské železnice. Veškeré stavební práce byly zastaveny revolucí v roce 2011. V roce 2013 bylo oznámeno, že probíhají  jednání se společností Russian Railways ohledně obnovení výstavby na trati do Benghází.
 
 
  Železnice v Maroku
V roce 1887 byla vybudována pro sultána Maroka první soukromá železnice o rozchodu 600 mm spojující palác s jeho zahradami.Tento projekt realizovala a financovala, belgická vláda, která doufala, že přijdou objednávky na vybudování dalších tratí v této zemi, avšak nebylo tomu tak.První veřejná železnice v zemi byla otevřena až v roce 1908 mezi městy Casablanca a Berrechid, o celkové délce 52 kilometrů s rozchodem 500 mm.Během příštích několika desetiletích bylo vybudováno mnoho kilometrů úzkokolejek o rozchodu 500 a600 mm.Dnes má Maroko železniční síť s téměř 2000 km o standardním rozchodu, které slouží ve více obydlených pobřežních oblastech na severu země a jsou propojeny s důležitými vnitrozemskými městy. Mezinárodní spojení s Alžírskem je v současné době používáno pouze v nákladní dopravě. Ambiciózní návrhy na rozšíření sítě o nové vysokorychlostní železniční spojení mezi Casablancou a Tangerem se plánuje otevřít v roce 2015. Všechny bývalé úzkorozchodné železnice se již neprovozují, ačkoli mnoho tratí ještě nebylo demontováno.
 
 
 
  Železnice v Tunisku
První železnice vybudovaná v Tunisku byla normálního rozchodu a byla otevřena v roce 1872 mezi městem Tunis a La Marsa, o celkové délce asi 19 km. Na této trati je v současnosti provozována příměstská doprava, kterou provozuje společnost  Transtu.Národní síť v pobřežní oblasti na severu země byla postavena ve standardním rozchodu kolejí (1435 mm), ale mnohem větší síť tratích s rozchodem 1000 mm byla vybudována u východního pobřeží. Normální rozchod je napojen na železniční síť Alžírska.
 
 
 
  Železnice v Súdánu
První železnice v Súdánu byla zprovozněna v roce 1870 podél řeky Nilu o celkové délce 54 km jižně od Wadi Halfa a byl zvolen rozchod 1067 mm. Tento úsek měl být součástí transkontinentální železnice z Káhiry k mysu Dobré naděje. Další železnice v Súdánu byla vojenská trať otevřená v roce 1890 mezi Wadi Halfa a Abu Hamad o 1067 mm, později byla prodloužena do  Atbarahu a následně do Mahdiyahu a do Chartúmu na konci r. 1899. Další rozšiřování úzkorozchodné železniční sítě 1067 mm, pokračoval v první polovině dvacátého století, až dosáhlo celkové délky cca 4700 km. Síť úzkokolejek o rozchodu 610 mm byla otevřena v roce 1920 na stavbu kanálů, jako součást systému Gezira se propojila do 700 km sítě sloužící zemědělství, na soutoku Modrého a Bílého Nilu poblíž Chartúmu. Od r.1960 se železniční sít nerozšiřovala z důvodu ekonomického poklesu a následně z důvodu občanské války v r.1980.Železnice šel do ekonomického poklesu od pozdní 1960 / brzy 1970 a utrpěl další depradations během občanské války z roku 1980. Zpracovávají se rehabilitovat a modernizovat sítě, ale i nadále brání v některých oblastech občanskými nepokoji. Nový mezinárodní projekt - spojení s Egyptem by měl být vybudován ve standardním rozchodu 1435 mm na trati z Wadi Halfa a spojen s dráhami na egyptském území v Asuánu. Další návrh nové 300 km dlouhé trasy standardního rozchodu z Nyaly na hranici Čadu, kde by se měl spojit s nově budovanou železnicí.